Blogs

Op deze pagina vind u korte artikelen en blogs van meer en minder bekende Arameeërs of andere gastschrijvers die een bepaalde kijk op zaken hebben of nieuwe ontwikkelingen willen delen. Heb je zelf schrijfambities en vind je dat je mening gehoord mag worden? Stuur dan een mailtje met je contactgegevens naar aramesefederatie@outlook.com Vermeld in de mail je naam, leeftijd, woonplaats en de thema”s waar je over wilt schrijven.