Over SAFN

De Suryoye Aramese Federatie Nederland is in 1989 opgericht door vier Aramese verenigingen in Nederland: Platform Aram (Enschede), Baradeus Hengelo, SAV Oldenzaal en SAV Abgar Rijssen. De missie van de federatie is het onder de aandacht blijven brengen van de Aramese cultuur en identiteit. Daarbij wordt een goede aansluiting gezocht bij de Nederlandse samenleving. Het belangrijkste doel is het vertegenwoordigen van de Aramese gemeenschap op nationaal niveau. Dit doet zij langs vier beleidsterreinen die in 2015 zijn gedefinieerd:

  • Politiek en mensenrechten
  • Onderwijs
  • Jeugd
  • Media

Wij zijn ons bewust van de huidige situatie van de Aramese gemeenschap in de thuislanden (Turkije, Syrie, Irak en Libanon) en zullen ook activiteiten ontplooien om onderdrukte Arameeërs wereldwijd te ondersteunen.

Activiteiten worden samen met de vier dochterverenigingen ontplooid. Verder werkt de federatie nauw samen met haar internationale moederorganisatie de World Council of Arameans (Syriacs) en SuryoyoSat. De federatie onderhoudt ook nauwe banden met de Aramese Beweging voor Mensenrechten en verschillende politieke partijen en andere organisaties.

U kunt contact opnemen via ons emailadres aramesefederatie@outlook.com

Advertenties