Ophef over aparte opvang van christelijke asielzoekers

De Tweede Kamer heeft op donderdag 3 maart jl een motie van D66 aangenomen die de minister oproept om bedreigde homoseksuelen en christenen die in Nederland asiel hebben aangevraagd zo nodig apart op te vangen. In een toelichting van Pia Dijkstra (D66) op de motie wordt gesteld dat in eerste plaats een veilige omgeving moet worden gegarandeerd. Indien dit niet mogelijk is moet aparte opvang mogelijk zijn. Christenen stonden aanvankelijk niet in de motie genoemd en zijn op aandringen van ChristenUnie en SGP toegevoegd waardoor een meerderheid kon worden behaald.

In een commentaar hierop in Trouw citeert Sylvain Ephimenco onder andere Johnny Shabo, vice-voorzitter van SAFN, die eerder aandacht heeft gevraagd voor de kwetsbare positie van christenen in Nederlandse asielzoekerscentra. Terecht windt Ephimenco zich op om het feit dat het hier om religieuze haat gaat, jegens mensen die diezelfde haat ontvlucht zijn.

Aan SAFN is eerder gevraagd of we voor aparte opvang zijn. Wij zien niets liever dan dat Aramese christenen een veilig thuis in hun eigen land kunnen hebben. Helaas blijft de strijd voort duren en moeten zij wel vluchten om het leven te kunnen redden. Wij drongen, en dringen, er nog steeds bij de Nederlandse overheid op aan om humanitaire hulp beschikbaar te stellen zodat ze dichter bij huis geholpen kunnen worden. Wij beschouwen het niet meer als normaal dat zij in Nederland een veilig thuis kunnen krijgen indien zij hier asiel aanvragen. De reacties van onder andere PVV, CDA en VVD over het aanpakken en uitzetten van personen die anderen bedreigen of het leven zuur maken begrijpen wij. In Nederland hoort iedereen samen te kunnen leven, of je nou religieus, atheïstisch, homo of hetero bent. Maar de eerste prioriteit moet zijn het bieden van een veilige omgeving.

We zijn blij dat de media en politiek dit erkennen en zullen met betrokken partijen de dialoog blijven opzoeken om met name voor de uit het Midden Oosten gevluchte christenen weer perspectief te creëren op een fatsoenlijk leven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s